• Forside
  • Aktuelt
  • Sivilombudsmannen fortsetter driften fra hjemmearbeidsplasser

Sivilombudsmannen fortsetter driften fra hjemmearbeidsplasser

Selv om medarbeiderne hos Sivilombudsmannen i dag er sendt hjem i tråd med regjeringens instrukser, vil behandlingen av saker hos ombudsmannen fortsette.
Det opplyser sivilombudsmann, Hanne Harlem.

De fleste medarbeiderne hos oss har mulighet til hjemmekontor, og vi kan i stor grad fortsette vårt arbeide med å betjene publikum og behandle saker. Enkelte prosesser blir allikevel vanskeligere, og dette kan gi lengre saksbehandlingstider.

Det meste av Sivilombudsmannens kommunikasjon med omverdenen skjer digitalt, og de fleste klager til ombudsmannen mottas via hjemmesiden eller på e-post. Disse aktivitetene påvirkes derfor ikke av, at medarbeidere arbeider hjemmefra.

Det vil ikke være mulig for borgerne å møte opp på adressen i Akersgaten, og ombudsmannens telefontider vil også være reduserte de kommende ukene.

På sivilombudsmannen.no under Kontakt kan man orientere seg om telefontider mv.