• Forside
  • Aktuelt
  • Sivilombudsmannens årsmeldinger – barnekonvensjonen og forvaltningen

Sivilombudsmannens årsmeldinger – barnekonvensjonen og forvaltningen

Foredragene fra seminaret om Sivilombudsmannens årsmeldinger la fokuset på barnekonvensjonen krav til saksbehandling i forvaltningen, og på resultater fra forebyggingsarbeidet i 2016.

Flere uttalelser fra 2016 ligger til grunn for en artikkel i årsmeldingen om “Barnekonvensjonens krav til forvaltningens saksbehandling”. Fra flere vinkler belyses temaet som griper direkte inn i en av ombudsmannens kjerneoppgaver.

2016 har også vært et aktivt år for Sivilombudsmannen under torturforebyggingsmandatet. På frokostseminaret presenteres og oppsummeres funn og anbefalinger fra besøk til insitusjoner innen psykisk helsevern, fengsler, barneverninstitusjoner og en politiarrest.

Se opptak fra foredragene.

 

Program: 

Kl 8.15: 2016 og perspektiver for 2017. Ved Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann

Kl 8.30: Barnekonvensjonens krav til forvaltningens saksbehandling. Ved Marianne Lie Løwe, seniorrådgiver, Sivilombudsmannen

Kl 8.50: Momenter i forvaltningens vurdering av hensynet til barnets beste og barns rett til å bli hørt.Ved Kirsten Sandberg, professor dr. juris, Universitetet i Oslo

Kl 9.20: Funn og observasjoner fra undersøkelser om bruk av barnekonvensjonen i forvaltningens saksbehandling. Ved representant fra Barneombudet

Kl 9.40: Funn og refleksjoner fra 2016 - fokus i 2017. Ved Helga Fastrup Ervik, kontorsjef, Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling under frihetsberøvelse

Kl 10: Slutt