• Forside
  • Aktuelt
  • Sivilombudsmannens årsmeldinger – lanseringsseminar 21. mars

Sivilombudsmannens årsmeldinger – lanseringsseminar 21. mars

Ved offentliggjøringen av Sivilombudsmannen årsmeldinger blir temaene saksdokumenter, offentlighet og innsyn samt sentrale funn og anbefalinger etter besøk til fengsler, barnevern, politiets utlendingsinternat og tvungent psykisk helsevern. Tid: 21.mars kl 8-10. Sted: Det Norske Teateret, Oslo

Seminaret arrangeres i det Norske Teateret, Bikuben, 21. mars kl 8 -10.

Klikk på lenken for å melde deg på – Påmeldingsfrist er 16. mars

Program:

8.00 Dørene åpner – lett frokostservering

8.30 Sentrale saker i 2017. Ved Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann

8.45 Ombudsmannens rolle i saker om offentlighet og innsyn . Ved Dag Terje Andersen, leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Stortinget

8.55 Begrepet saksdokument, teknologinøytralitet og klagesaker hos ombudsmannen. Ved Kari Bjella Unneberg, seniorrådgiver, sivilombudsmannen

9.15 Den teknologiske utviklingen, utfordringer og muligheter

9.30 Sentrale funn og anbefalinger etter besøk til fengsler, barnevern, politiets utlendingsinternat og tvungent psykisk helsevern. Ved Helga Fastrup Ervik, kontorsjef og leder av Sivilombudsmannens forebyggingsenhet

10.00 Slutt