• Forside
  • Aktuelt
  • Sivilombudsmannens brev til kontroll-og konstitusjonskomiteen om EUs trygdeforordning

Sivilombudsmannens brev til kontroll-og konstitusjonskomiteen om EUs trygdeforordning

Sivilombudsmannen har foretatt en gjennomgang av ombudsmannens arkiver med sikte på å avklare i hvilket omfang vi har behandlet klager som gjelder sakskomplekset i tilknytning til EUs trygdeforordning.

Se også:

Sivilombudsmannen mottok 14.november spørsmål fra Stortingets kontroll-og konstitusjonskomité om Sivilombudsmannen i perioden 2012 til 2019 har behandlet klager i tilknytning til praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21.

Sivilombudsmannen oversendte sitt svar til komiteen 19.november. Brevet kan leses her.