• Forside
  • Aktuelt
  • Stortingets behandling av Sivilombudsmannens årsmeldinger

Stortingets behandling av Sivilombudsmannens årsmeldinger

Mandag 17. juni 2019 ble Sivilombudsmannens årsmeldinger behandlet i Stortinget. Forut for dette har kontroll- og konstitusjonskomiteen behandlet årsmeldingene.

Hvert år avgir Sivilombudsmannen to årsmeldinger til Stortinget. Den ene er en rapportering om behandlingen av klager fra den enkelte på forvaltningen. Den andre avgis under mandatet for forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse, Før stortingsbehandlingen er begge meldingene behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen.