Telemark fengsel, Kragerø avdeling, er ett av kvinnefengslene Sivilombudsmannen har besøkt i 2016

Temarapport “Kvinner i fengsel” – invitasjon til lansering

Sivilombudsmannen inviterer til kort fagseminar i anledning offentliggjøring av temarapporten "Kvinner i fengsel" 15. desember 2016 kl 10.00-11.30.

Sted: Festningen restaurant. Veibeskrivelse klikk her

Påmelding til anh@sivilombudsmannen.no innen utgangen av tirsdag 13.desember 2016.

Last ned rapporten her.

Program:

Kl. 10.00    Dørene åpner – lett servering

Kl. 10.15    Sivilombudsmannen under forebyggingsmandatet og om temarapporten. Ved Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann

Kl. 10.30    Kvinner som gruppe – funn fra rapporten «Kvinner i fengsel» – systematiske ulikheter og dårligere soningsvilkår. Ved  Helga Fastrup Ervik, kontorsjef for forebyggingsenheten

Kl. 10.50     Refleksjoner og samtale om temaet.​ Ved Christine Friestad, førsteamanuensis, Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS og Kjetil M. Larsen, professor, Norsk senter for menneskerettigheter