Årsrapporten til Spesialenheten for politisaker med artikkel om forebyggingsarbeidet

I årsrapporten til Spesialenheten for politisaker for 2014 er det en artikkel om Sivilombudsmannens arbeid under forebyggingsmandatet.

Spesialenheten for politisaker har nylig publisert sin årsrapport for 2014.

Spesialenheten for politisaker er en riksdekkende etterforskings- og påtalemyndighet. Enhetens oppgave er å etterforske saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten.

Den 1. januar 2015 er det 10 år siden Spesialenheten ble opprettet, og årsrapporten gir anledning til å se tilbake på arbeidet gjennom disse årene. Spesialenheten benytter årsrapporten til å oppsummere erfaringer fra eget arbeid og fra de virksomheter enheten har ansvar for å etterforske. Rapporten trekker fram områder Spesialenheten har jobbet spesielt med, som hendelser i politiarrest, misbruk av politiets registre, og etterforskning av saker der politiet har avfyrt skudd.

Årsrapporten inneholder også informasjon om Spesialenhetens virksomhet i 2014, inkludert oversikt over saker der Spesialenheten har funnet at vilkårene for straff er til stede, saker i domstolen, internasjonalt samarbeid og administrative vurderinger.

Videre inkluderer årsrapporten en artikkel om Sivilombudsmannens forebyggingsarbeid som startet opp i 2014. Innlegget beskriver forebyggingsmandatet og arbeidsmetode samt besøkene enheten har gjennomført i 2014 og noen av funnene disse resulterte i.

Spesialenhetens årsrapport for 2014.