Artikkel – Barns rettigheter bør ivaretas bedre i psykisk helsevern

Når barn innlegges på institusjon mot sin vilje, legger dette begrensninger på deres frihet og mulighet til å bestemme ting selv. Alle barn som er innlagt på en helseinstitusjon, har likevel rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv.

I løpet av 2020 offentliggjorde Sivilombudsmannen tre rapporter fra besøk til sykehusavdelinger der barn og unge kan være innlagt mot sin vilje. Besøksrapportene viser at rettssikkerheten til barn som innlegges på sykehus i det psykiske helsevernet, bør styrkes.

Les hele artikkelen her

[Denne artikkelen ble først publisert i Sivilombudsmannens årsmelding for 2020 om arbeidet under forebyggingsmandatet. Les hele Årsmeldingen for 2020 her]