Artikkel – Økt isolasjon og tøffere soningsforhold i fengsel under covid-19-pandemien

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet har i løpet av våren 2020
undersøkt hvilke konsekvenser pandemien har hatt for innsatte i et utvalg
fengsler. Undersøkelsen viste at mange innsatte opplevde soningen som
tyngre i pandemiens tidlige fase.

Lese hele artikkelen her

[Denne artikkelen ble først publisert i Sivilombudsmannens årsmelding for 2020 om arbeidet under forebyggingsmandatet. Les hele Årsmeldingen for 2020 her]