Besøk til Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt

15. mars 2016 innleder Sivilombudsmannens forebyggingsenhet et besøk til Bredtveit kvinnefengsel.

Fengselet ligger i Oslo og er et landsdekkende fengsel for kvinnelige forvaringsdømte, domfelte og varetekstfengslede. Det har en avdeling med høyt sikkerhetsnivå med plass til 45 innsatte og en avdeling med lavere sikkerhetsnivå med plass til 19 innsatte.

Arbeider forebyggende

Formålet med besøket er å bidra til å forebygge og forhindre tortur og umenneskelig behandling av de som er fratatt friheten i fengselet. Under besøket fokuserer forebyggingsenheten særlig på forhold som er forbundet med størst risiko for grove integritetskrenkelser.

Sivilombudsmannens medarbeidere vil ha private samtaler med innsatte, møte med fengselsledelsen, befare fengselsområdet og bygningene samt gjennomgå dokumentasjon. Enheten vil også ha møter med fengselshelsetjenesten, ansatte og andre involverte.

Rapport om forholdene

I etterkant av besøket til Bredtveit fengsel vil forebyggingsenheten utarbeide en besøksrapport. Den vil inneholde beskrivelser av funn som besøket har avdekket samt Sivilombudsmannens videre anbefalinger for å minske risikoen for tortur eller umenneskelig behandling. Rapporten publiseres på Sivilombudsmannens nettside.

Mandat

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet ble opprettet i 2014 etter at Norge sluttet seg til torturkonvensjonens tilleggsprotokoll (OPCAT). Enheten foretar regelmessige besøk til steder der mennesker er fratatt friheten, for eksempel fengsler, politiarrester, psykisk helseverninstitusjoner og barnevernsinstitusjoner. Besøkene kan være varslede eller uvarslede.

Se hvilke steder forebyggingsenheten har besøkt.

Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt (foto: Mimsy Møller/Samfoto)
Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt (foto: Mimsy Møller/Samfoto)

15