Besøk til Folketingets ombudsmand i Danmark

Den 8. april 2014 besøkte Sivilombudsmannens nyetablerte forebyggingsenhet Folketingets Ombudsmand i København.

Formålet med besøket var å lære mer om hvordan ombudsmanden jobber med besøk til steder der mennesker er fratatt friheten.

I 2009 startet Folketingets Ombudsmand arbeidet som nasjonalt besøksorgan til steder for frihetsberøvelse i tråd med tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon (OPCAT). Ombudsmannen samarbeider med Dansk institut mot tortur (DIGNITY) og Institut for menneskerettigheder (IMR) om planlegging og gjennomføring av besøk.

På møtet ble det opplyst at cirka 60 institusjoner i året mottar besøk. I 2012 ble det rettet et særlig fokus på temaområdet barn og eldre, i 2013 vold, trusler og misbruk mellom frihetsberøvede og i 2014 har man jobbet med problemstillinger knyttet til psykiatri og forebygging av selvmord. Folketingets Ombudsmand fikk i 2012 også et eget Børnekontor. Denne enheten fokuserer på gjennomføringen av barns rettigheter i henhold til dansk lov og FNs barnekonvensjon, mens et Børneråd uttaler seg om mer politiske spørsmål.

Mer informasjon om ombudsmandens besøksarbeid er tilgjengelig her.

Fra venstre: Peter Kessing (IMR), Jens Modvig (DIGNITY, medlem av FNs torturkomité), Knut Evensen, Morten Engberg (Folketingets Ombudsmand, leder av inspeksjonsavdelingen), Johannes Flisnes Nilsen, Helga Fastrup Ervik, Kristina Baker Sole, Erik Dorph Sørensen (Folketingets Ombudsmand, NPM-ansvarlig).
Fra venstre: Peter Kessing (IMR), Jens Modvig (DIGNITY, medlem av FNs torturkomité), Knut Evensen, Morten Engberg (Folketingets Ombudsmand, leder av inspeksjonsavdelingen), Johannes Flisnes Nilsen, Helga Fastrup Ervik, Kristina Baker Sole, Erik Dorph Sørensen (Folketingets Ombudsmand, NPM-ansvarlig).