Besøk til Justitieombudsmannen i Sverige

Den 11. mars 2014 var ombudsmannens nyetablerte forebyggingsenhet på besøk i Stockholm hos Riksdagens ombudsmann, Justitieombudmannen (JO).

Justitieombudsmannen har fått ansvaret for det nasjonale forebyggende besøksarbeidet etter tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon (OPCAT) i Sverige.Formålet med besøket var å møte Justitieombudsmannens særskilte besøksenhet (NPM-enheten) som ledd i arbeidet med å samle inn kunnskap og erfaringer for etablering av den norske forebyggingsenheten mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse.

Besøket bestod i et dagsmøte hos Justitieombudsmannen 11. mars 2014. På møtet redegjorde NPM-enheten for sine erfaringer så langt, blant annet knyttet til kontakt med myndigheter og sivilt samfunn, kartlegging av steder for frihetsberøvelse, utvikling av besøksplaner samt besøksmanualer og prosedyrer for besøk.

Mer informasjon om Justitieombudsmannens NPM-enhet er tilgjengelig her.

Fra venstre: Gunilla Bergerén (enhetsleder Sveriges NPM-enhet), Ingvild Louise Bartels (seniorrådgiver for Sivilombudsmannen), Helga Fastrup Ervik (kontorsjef for forebyggingsenheten), Marie Hanson (Sveriges NPM-enhet), Jørgen Buhre (JO byråsjef), Knut Evensen (seniorrådgiver forebyggingsenheten), Johannes F. Nilsen (rådgiver forebyggingsenheten),  Elisabeth Sjöblom (Sveriges NPM-enhet) og til slutt JOs kanslichef Agneta Lundgren.
Fra venstre: Gunilla Bergerén (enhetsleder Sveriges NPM-enhet), Ingvild Louise Bartels (seniorrådgiver for Sivilombudsmannen), Helga Fastrup Ervik (kontorsjef for forebyggingsenheten), Marie Hanson (Sveriges NPM-enhet), Jørgen Buhre (JO byråsjef), Knut Evensen (seniorrådgiver forebyggingsenheten), Johannes F. Nilsen (rådgiver forebyggingsenheten),  Elisabeth Sjöblom (Sveriges NPM-enhet) og til slutt JOs kanslichef Agneta Lundgren.