Inngangen til Politiets utlendingsinternat på Trandum

Politiets utlendingsinternat på Trandum

28. mars 2017 innleder Sivilombudsmannens forebyggingsenhet et uvarslet besøk til Politiets utlendingsinternat på Trandum.

Besøket er en oppfølging av Sivilombudsmannens forrige besøk til Trandum i mai 2015. Under dette besøket vil ombudsmannen særlig undersøke internatets bruk av sikkerhetsavdelingen og annen maktbruk. Besøket vil omfatte en befaring, samtaler med de som er fratatt friheten, ledelse, ansatte og helsepersonell.

Besøket er et ledd i forebyggingsenhetens besøk til steder der mennesker er fratatt frihet. Sivilombudsmannen skal ha tilgang til all informasjon av betydning for vurdering og til alle steder der det er, eller kan være, noen som er fratatt friheten. Formålet med besøket er å undersøke forholdene for de internerte og bidra til å forebygge tortur og umenneskelig behandling.

Rapport med funn og anbefalinger

I etterkant av besøket utarbeides det en besøksrapport. Den vil inneholde beskrivelser av funn som besøket har avdekket samt Sivilombudsmannens videre anbefalinger for å minske risikoen for tortur eller umenneskelig behandling. Rapporten publiseres på Sivilombudsmannens nettside.

Les rapporten fra besøket i mai 2015.

Mandat

Sivilombudsmannens ble tildelt forebyggingsmandatet etter at Norge sluttet seg til torturkonvensjonens tilleggsprotokoll (OPCAT) i 2013. Sivilombudsmannens forebyggingsenhet foretar besøk til steder der mennesker er fratatt friheten, for eksempel fengsler, politiarrester, psykisk helseverninstitusjoner og barnevernsinstitusjoner. Besøkene kan være med eller uten forhåndsvarsel.