Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt. Foto: Sivilombudet

Besøk til Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt og én avdeling ved Ullersmo fengsel

Sivilombudet gjennomførte et uvarslet besøk til Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt og én avdeling ved Ullersmo fengsel 13.-16. mars 2023. Det ble gjennomført intervjuer også i uken etter besøket. Besøket var planlagt over tid fra Sivilombudets side, og hadde ikke sammenheng med selvmordet som fant sted på Bredtveit fengsel lørdag 11. mars 2023.

Sivilombudet besøkte fengselet under forebyggingsmandatet. Bakgrunnen for besøket var at det over lengre tid har vært økende bekymring for situasjonen på Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt. I februar i år ble det kjent at innsatte fra Bredtveit fengsel ble akuttflyttet til en avdeling ved Ullersmo fengsel. Besøket omfattet derfor også kvinnene som var plassert ved Ullersmo fengsel. Under besøket har Sivilombudet blant annet vært på befaring, snakket med innsatte, ansatte og helsepersonell. Vi har undersøkt hvordan innsatte blir ivaretatt av både kriminalomsorgen og helsetjenestene.

Formålet med forebyggingsenhetens besøk er å bidra til å forebygge umenneskelig og nedverdigende behandling av dem som er fratatt friheten.

Det vil bli utarbeidet en rapport fra besøket som publiseres på våre nettsider når den er klar.

Gitter og grå bygning bak, snø foran.
Ullersmo fengsel. Foto: Sivilombudet