Besøk til Høyås bo- og rehabiliteringssenter

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet gjennomførte denne uken et besøk til Høyås bo- og rehabiliteringssenter i Nordre Follo kommune. Dette er vårt første besøk til sykehjem under forebyggingsmandatet.

Mange eldre sykehjemspasienter kan være avhengig av mye hjelp, for eksempel på grunn av en demenslidelse. Pasientene kan også oppleve begrensninger i muligheten til å bestemme selv. Covid-19-pandemien har i tillegg medført smitteverntiltak som kan være så inngripende for pasientene at de i praksis fratas sin frihet.

Slike forhold kan føre til at pasienter på sykehjem blir utsatt for integritetskrenkelser og uverdig behandling. Vår oppgave er å påse at pasienter på sykehjem ivaretas på best mulig måte og at grunnleggende rettigheter blir ivaretatt.