Indre Østfold fengsel, Eidsberg avdeling. Foto: Sivilombudet

Besøk til Indre Østfold fengsel, avdeling Eidsberg

Sivilombudets forebyggingsenhet besøker Indre Østfold fengsel, avdeling Eidsberg fra 9.–11. april.

Eidsberg fengsel er en høysikkerhetsavdeling med plass til 102 mannlige innsatte.

Besøk under forebyggingsmandatet

Formålet med besøket til  er å undersøke forholdene for de innsatte og bidra til å forebygge umenneskelig og nedverdigende behandling av de som er fratatt friheten. Se her for mer om mandat, metode og arbeidsområder.

Besøket går til både Eidsberg fengsel og den kommunale helsetjenesten i fengselet, og vil blant annet omfatte befaring, intervjuer og dokumentgjennomgang.

Fengselet og helsetjenesten fikk ikke oppgitt tidspunkt for besøket i forkant.

Rapport med funn og anbefalinger

I etterkant av besøket utarbeides det en rapport. Den vil inneholde beskrivelser av funn avdekket under besøket og Sivilombudets anbefalinger til fengselet.

Tidligere i år har Sivilombudets forebyggingsenhet besøkt Ringerike fengsel og Trondheim fengsel.

Se tidligere publiserte rapporter her