Regional sikkerhetsavdeling ved Sandviken sykehus i Bergen. Foto: Sivilombudet

Besøk til Regional sikkerheitspost, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen

Sivilombudet besøkte Regional sikkerheitspost ved Haukeland Universitetssjukehus i Bergen, 5–7. desember 2022. Besøket var uvarslet.

Sivilombudet besøkte Regional sikkerheitspost under forebyggingsmandatet. Formålet med besøket var å undersøke forholdene for pasientene og bidra til å forebygge umenneskelig og nedverdigende behandling av dem som er fratatt friheten.

Under besøk fokuserer forebyggingsenheten særlig på forhold som er forbundet med størst risiko for alvorlige krenkelser.

Det vil bli utarbeidet en rapport fra besøket som publiseres på våre nettsider når den er klar.

Les pressemelding om rapporten