Besøk til Serio Haraldsplass

Sivilombudets forebyggingsenhet besøkte i februar 2023 barnevernavdelinger under Serio Haraldsplass i Agder.

Formålet med besøket var å undersøke forholdene for barn som bor alene på institusjon.

Under besøket så vi blant annet på risiko for isolasjon, beliggenhet, mulighet for kontakt med jevnaldrende utenfor institusjonen, tilgang til helsehjelp, forebygging av tvang, og bruk av tvang og begrensninger.

Det vil bli utarbeidet en rapport fra besøkt som publiseres på våre nettsider når den er klar.