Ungdomsenhet Øst

7. februar 2017 innleder Sivilombudsmannens forebyggingsenhet et besøk til Ungdomsenhet Øst, et fengsel for mindreårige innsatte. Fengselet har i hovedsak innsatte i aldersgruppen 15-18 år. 

Ungdomsenhet Øst er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå som tar i mot både varetektsfengslede og domfelte innsatte. Det er en underavdeling av Ullersmo fengsel. Målet med besøket er å undersøke forholdene for de innsatte ungdommene i fengselet og forebygge at noen blir utsatt for tortur eller umenneskelig behandling.

Ungdomsenhet Øst ble åpnet i april 2016 og er ett av to fengsel i Norge for mindreårige innsatte. I 2015 var forebyggingsenheten på besøk på det første fengselet for mindreårige i Norge, Bjørgvin fengsel Ungdomsenhet.

Under besøket

Under besøket gjennomføres samtaler med innsatte, ansatte, helsepersonell og ledelse. Private samtaler med de innsatte ungdommene prioriteres. I tillegg gjennomgås dokumentasjon og fengselet befares. Blant annet undersøkes mottaksavdeling, ungdomsrommene, fellesskapsområder, sikkerhetscelle, besøksavdelingen og uteområder. Fokusområdene under besøket omfatter blant annet tvangsbruk, aktiviteter og sysselsetting, helsetjenester og fysiske forhold.

Etter besøket

Etter besøket vil Sivilombudsmannen lage en rapport med beskrivelse av funn og gi anbefalinger til stedet om hva som kan gjøres bedre. Denne rapporten vil publiseres på nettsidene til ombudsmannen når den er ferdigstilt.

Dette besøket er endel av Sivilombudsmannens besøk til steder der noen er fratatt frihet som følger av forebyggingsmandatet ombudsmannen ble tildelt i 2013. Under dette mandatet har Sivilombudsmannens forebyggingsenhet har så langt besøkt fengsler, politiarrester, utlendingsinternatet Trandum, institusjoner innen psykisk helsevern og barnevernsinstitusjoner.

Se også:

Bjørgvin fengsel Ungdomsenhet besøksrapport 2015.