Besøk til Vadsø fengsel

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet innleder 10. mai 2017 et besøk til Vadsø fengsel.

Fengselet er Finnmarks eneste fengsel og det har innsatte som soner på både høyt og lavere sikkerhetsnivå.

Besøket er et ledd i Sivilombudsmannens arbeid for å forebygge tortur og umenneskelig behandling av mennesker som er fratatt friheten. Sivilombudsmannen ved forebyggingsenheten kan besøke alle steder der noen er fratatt friheten. Det inkluderer blant annet fengsler, politiarrester, utlendingsinternat og psykisk helserverninstitusjoner.

Under besøket til Vadsø fengsel fokuserer forebyggingsenheten særlig på forhold som er forbundet med størst risiko for grove integritetskrenkelser. Det er blant annet kontrolltiltak, ivaretakelse av helsebehov og aktiviteter i hverdagen.

Sivilombudsmannens medarbeidere vil ha private samtaler med innsatte, befare fengselsområdet og bygningene samt gjennomgå dokumentasjon. Enheten vil også ha møter med fengselsledelsen, ansatte, helsetjenesten og andre involverte.

I etterkant av besøket vil Sivilombudsmannen publisere en rapport med funn og anbefalinger om hva fengselet kan gjøre for å forebygge risiko for umenneskelig behandling. Rapporten er offentlig og publiseres på Sivilombudsmannens nettside.