Brev fra fem nordiske ombudsmenn om opprettelsen av NPM Observatory

Sivilombudsmennene fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Grønland har i et brev 11. november 2016 til FNs underkomité for forebygging (SPT) beskrevet sine bekymringer rundt opprettelsen av organisasjonen NPM Observatory.