De europeiske fengselsreglene er revidert

De europeiske fengselsreglene er nå revidert. Europarådets ministerkomité vedtok de reviderte fengselsreglene tidligere i år. Reglene omfatter standarder som gjelder bruk av isolasjon, registering i fengselet, kvinner i fengsel, utenlandske innsatte, bruk av tvangsmidler, ansatte og tilsyn.

De reviderte reglene reflekterer blant annet avgjørelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol og anbefalingene til Europarådets torturovervåkingskomité (CPT).

Lenke til de europeiske fengselsreglene