Delte Norges erfaringer med torturforebyggingsarbeid

Helga Fastrup Ervik fra Sivilombudsmannen presenterte Norges erfaringer med torturforebygging på et seminar 2. oktober 2017 i Dublin.

Sivilombudsmannen ble invitert for å presentere sine erfaringer som nasjonalt forebyggingsorgan for et rundebord arrangert av den irske nasjonale institusjon for menneskerettigheter, Irish Human Rights and Equality Commissioner. Les mer.

Rundebordet markerte publiseringen av en rapport om Irlands manglende ratifisering av OPCAT, 10 år etter at landet signerte protokollen. I sin velkomst understreket Emily Logan, Chief Commissioner of the Irish Human Rights and Equality Commission at:

“A decade on from Ireland signalling its intention to ratify this UN protocol, substantial progress has yet to be made. The putting in place of a National Preventative Mechanism for Ireland under OPCAT will significantly strengthen inspection and monitoring processes in places where persons are deprived of their liberty, from Garda stations to residential care facilities. In Commissioning this research from the University of Bristol, the Irish Human Rights and Equality Commission’s focus has been on enabling ratification to take place. The Commission is clear stemming from this research, that after a decade, the State must now make progress on ratification and implementation.”

Rapporten ble presentert av Prof Rachel Murray, University of Bristol. Les rapporten.

Leder for FNs underkomite for forebygging av tortur, Malcolm Evans, og visepresident for CPT, Mark Kelly, var også invitert til å holde innlegg. Begge brukte anledningen til å oppfordre irske myndigheter sterkt om å ratifisere OPCAT så raskt som mulig og starte etableringen av et nasjonalt organ som kan forebygge tortur og umenneskelig behandling der mennesker er frihetsberøvet.

Leder for forebyggingsenheten, Helga Fastrup Ervik, holdt innlegget om Norges erfaringer. Last ned Erviks presentasjon.

Helga Fastrup Ervik holdt et innlegg om erfaringene fra Norge.