Den internasjonale dagen til støtte for torturofre

I anledningen av den internasjonale dagen til støtte for torturofre den 26 juni, holdt forebyggingsenhetens leder Helga Fastrup Ervik, en presentasjon om forebyggingsenhetens samarbeid med sivilt samfunn på webinaret The relationship between civil society and the NPM: a webinar for UK and Irish civil society.

Presentasjonen kan leses her