Endringer for barn i arrest

Sivilombudets rapport om forholdene for barn i arrest har ført til konkrete endringer og flere langsiktige prosesser er satt i gang i Oslo politidistrikt og resten av landet. Det er positivt, og Sivilombudet ber om å bli holdt orientert om resultatene.

Sivilombudet publiserte 1. desember en rapport etter et besøk til Oslo politidistrikt, som viser mangler ved håndteringen av mindreårige som settes i arrest. Besøket omfattet også en begrenset undersøkelse av landets politidistrikter.

Oppfølging av rapporten

Alle steder Sivilombudet besøker får en frist for å orientere om hvordan de har fulgt opp anbefalingene i rapporten. Etter denne rapporten var det behov for oppfølging både på lokalt og nasjonalt nivå.

Både Justis- og beredskapsdepartementet og Oslo politidistrikt melder tilbake til Sivilombudet at de har iverksatt en rekke endringer som vil kunne bidra til å bedre rettssikkerheten til barn som plasseres i arrest. Sivilombudet ber om å bli holdt orientert om resultatene av arbeidet som er igangsatt, og om ytterligere dokumentasjon.

Se rapporten og les dokumentene i saken her