Brev fra europeiske forebyggingsorganer understreker viktigheten av at nettverk ledes av forebyggingsorganene selv

30. mai 2017 sendte en rekke europeiske forebyggingsorganer (NPMer) et felles brev til EU, OSSE og Europarådet.

I brevet understreker de at det er viktig for forebyggingsorganene å spille en ledende rolle i hvordan de organiserer seg i nettverk, deler informasjon og samarbeider. De er bekymret for at møter og prosjekter planlegges uten at forebyggingsorganene selv konsulteres eller er aktivt involvert. Det fremheves også at støtte fra internasjonale organisasjoner til forebyggingsarbeidet vil være mer effektiv dersom den gis gjennom nettverk som er ledet av forebyggingsorganene selv.

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger er en av ombudsmennene som har signert brevet, sammen med blant annet Danmark, Sverige, Georgia, Malta, Ungarn, Frankrike, Storbritannia og Polen.

Les brevet.