Rolvsrudhjemmet i Lørenskog. Foto: Sivilombudet

Sivilombudet besøker sykehjem i Lørenskog kommune

Sivilombudets forebyggingsenhet gjennomførte 8. og 9. mars 2022 et besøk til sykehjemmene Lørenskog sykehjem og Rolvsrudhjemmet i Lørenskog kommune.

Kommunen og sykehjemmene var varslet om at Sivilombudet ville komme. Besøket gikk til sykehjemmenes skjermede og forsterkede avdelinger. Vi gjennomførte samtaler med beboere, pårørende og verger, ansatte og ledelse.

Sivilombudets oppgave er å påse at beboere på sykehjem ivaretas på en måte som sikrer deres grunnleggende rettigheter.  Det vil blir utarbeidet en rapport fra besøket som publiseres på våre nettsider når den er klar.

Les også:

Derfor besøker Sivilombudsmannen sykehjem (kronikk 10.05.21)