Forebyggingsenhetens fagartikler

Forebyggingsenheten har siden 2015 publisert flere fagartikler i sine årsrapporter. Formålet med disse har vært å sette søkelyset på ulike temaer i forebyggingsenhetens arbeid.

Alle artiklene er nå tilgjengelige her