Foredrag på Psykologforeningens fellesprogram

Nylig underviste psykolog Jannicke Godø, seniorrådgiver i forebyggingsenheten, nyutdannede psykologer på Psykologforeningens fellesprogram. Alle psykologer som utdanner seg til å bli spesialister gjennom Psykologforeningen går gjennom dette programmet og deltakerne kom fra hele landet. Foreningen har bestemt at programmet skal inneholde undervisning om menneskerettigheter og psykologrollen.

Jannicke la særlig vekt på bruk av tvang i psykisk helsevern, men fortalte også om funn fra besøk i andre sektorer som barnevernsinstitusjoner og fengsler.