Forelesning om torturforbudet og risikoene ved bruk av isolasjon i fengsel

BA-studentene på KRUS hadde denne uken kurssamling om isolasjon. Leder i forebyggingsenheten foreleste om torturforbudet og risikoene ved bruk av isolasjon, belteseng og kroppsvisitasjon i fengsel.