Panelsamtale på OSSE-møtet (foto: APT).

Første årlige møte for forebyggingsorganer i OSSE-regionen

13.-14. oktober 2017 ble det organisert en samling for forebyggingsorganer i landene som er medlemmer i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Møtet er et resultat av organisasjonens opptrappede arbeid for å forebygge tortur i regionen. 

Møtet ble avholdt i Wien og ble organisert av OSSEs kontor for for demokratiske institusjoner og menneskerettigheter (ODHIR) sammen med Association for the Prevention of Torture (APT). 32 representanter fra ulike forebyggingsorganer i OSSE-regionen deltok på møtet samt representanter fra blant annet den europeiske torturforebyggingskomité (CPT) og FNs underkomité for forebygging (SPT). Helga Fastrup Ervik deltok fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet.

Målet med møtet var å se nærmere på hva forebyggingsarbeidet har lykkes med og hvilke utfordringer vi fortsatt står overfor i dag, 10 år etter at torturkonvensjonens tilleggsprotokoll (OPCAT) trådde i kraft. I tillegg ble det lagt til rette for at de ulike nasjonale forebyggingsorganene kunne utveklse erfaringer og gode praksiser med hverandre.

Les programmet.

I løpet av de to dagene diskuterte deltakerne blant torturforebygging på steder for frihetsberøvelse i kriminalomsorgen, psykisk helseverninstitusjoner og omsorgsboliger samt hvilken rolle forebyggingsorganene har for å bidra til å minske avstanden mellom standarder og praksis.

Les om møtet på OSSEs hjemmeside.

Deltakere fra en rekke land var til stede på OSSE-møtet i oktober.
Deltakere fra en rekke land var til stede på OSSE-møtet i oktober.