Første besøk til en barnevernsinstitusjon

I november gjennomførte Sivilombudsmannens forebyggingsenhet sitt første besøk til en barnevernsinstitusjon. Besøket gikk til Akershus ungdoms- og familiesenter, akutt, avdeling Sole.

Akershus ungdoms- og familiesenter, akutt, avdeling Sole er en akuttinstitusjon for ungdom mellom 12 og 18 år.

Målet med besøket var å undersøke forholdene for ungdommer som er akuttplassert på avdeling Sole og hvordan rettighetene til ungdommene respekteres.

Institusjonen var ikke informert om når forebyggingsenheten skulle komme på besøk.

Viktige samtaler

Under besøket snakket forebyggingsenhetens medarbeidere med ungdommer, ansatte og ledelsen. Samtaler med ungdommene ble prioritert.

Alle barn og unge skal ha det bra når de er på institusjon. Derfor undersøkte forebyggingsenheten en rekke ting som kan påvirke hvordan ungdommene har det under opphold på avdeling Sole.

Blant tingene som ble undersøkt under besøket var:

  • Ungdommenes mulighet til medvirkning og bestemme over eget liv
  • Hvordan det ser ut på avdelingen
  • Forebygging av bruk av tvang
  • Innkomst til avdelingen
  • Visitasjon og ransaking av eiendeler
  • Aktivitetstilbud

Hva skjer nå?

En rapport fra besøket vil være klar i starten av 2017 og vil publiseres her på Sivilombudsmannens nettside. I rapporten vil Sivilombudsmannen beskrive funn som ble gjort under forebyggingsenhetens besøk og komme med anbefalinger på ting som kan gjøres bedre.

Dette besøket er endel av Sivilombudsmannens besøk til steder der noen er fratatt frihet. Forebyggingsenheten har tidligere besøkt fengsler, politiarrester, utlendingsinternat og institusjoner innen psykisk helsevern. Enheten vil også fortsette å besøke barnevernsinstitusjoner i tiden framover.

Akershus ungdoms- og familiesenter, akutt, avdeling Sole.
Akershus ungdoms- og familiesenter, akutt, avdeling Sole.