Hedmark ungdoms- og familiesenter

10.-11. mai besøkte Sivilombudsmannens forebyggingsenhet Hedmark ungdoms- og familiesenter, avdeling Vien 4-25. 

Hedmark ungdoms- og familiesenter, avdeling Vien 4-25 tar i mot ungdom i alderen 13 til 18 år som har behov for akutt hjelp. Avdelingen tar kun i mot plasseringer etter barnevernlovens § 4-25.

Målet med besøket var å undersøke forholdene for ungdom som er akuttplassert på institusjonen, og hvordan deres rettigheter og integritet ivaretas. Besøket var Sivilombudsmannens tredje besøk til en akuttinstitusjon for ungdom.

Institusjonen var ikke informert om tidspunktet for besøket.

Viktige samtaler

Under besøket snakket forebyggingsenhetens medarbeidere med ungdommer, ansatte og ledelsen. Samtaler med ungdommene ble prioritert.

Alle barn og unge skal ha det bra når de er på institusjon. Derfor undersøkte forebyggingsenheten en rekke ting som kan påvirke hvordan ungdommene har det under opphold på institusjonen.

Blant tingene som ble undersøkt under besøket var:

  • Ungdommenes mulighet til å bli hørt og delta
  • Hvordan det ser ut på avdelingen
  • Forebygging av bruk av tvang
  • Innkomst til avdelingen
  • Visitasjon og ransaking av eiendeler
  • Aktivitetstilbud
  • Politiets rolle i bistand til barnevernsinstitusjoner

Etter besøket

Etter besøket utarbeides en rapport med beskrivelse av funn og anbefalinger til stedet. Denne rapporten publiseres på nettsidene til Sivilombudsmannen når den er klar.