Helsedirektoratets oppfølging av Sivilombudsmannens besøksrapporter fra 2015/2016

Helsedirektoratet presiserer lovverket overfor alle landets kontrollkommisjoner etter besøksrapporter fra Sivilombudsmannen i 2015 og 2016. Presiseringene skjer fordi direktoratet antar at de gjentakende anbefalingene gir grunn til å tro at feil eller uheldig praksis også skjer ved andre institusjoner i psykisk helsevern.

Deler av lovverket som presiseres er:

  • Rett til informasjon om vedtak etter psykisk helsevernloven,
  • Rett til informasjon om klagemuligheter,
  • Informasjonsmateriell,
  • Informasjon om kontrollkommisjonenes besøk,
  • Dokumentasjon og kontroll av bruk av tvang (tvangsprotokoller.

I tillegg har Helsedirektoratet bedt kontrollkommisjonen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) om kommentarer til flere av anbefalingene og funnene i rapporten fra besøket ved sykehuset i april 2016.

Sivilombudsmannen har fått brevene til orientering.

De kan leses her:

Presisering av regelverk etter Sivilombudsmannens besøksrapporter fra 2015 – 2016. Til landets kontrollkommisjoner.

Brev til kontrollkommisjonen for Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Svar fra kontrollkommisjonen for Universitetssykehuset i Nord-Norge.