Invitasjon til frokostseminar 26. mars for lansering av årsmeldingene for 2014

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger legger fram årsmeldingene for 2014 på et frokostseminar torsdag 26. mars på Litteraturhuset i Oslo.

2014 var Aage Thor Falkangers første år som sivilombudsmann. På frokostseminaret vil han presentere viktige hendelser fra 2014 samt utviklingstrekk og kurs for kommende år.

2014 var også det første året med forebyggende enhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse. Også årsmeldingen for ombudsmannens nye mandat på dette feltet presenteres. I løpet av 2014 har det blant annet blitt gjennomført flere besøk til fengsler og politiarrester som omtales i årsmeldingen.

Tid: Torsdag 26. mars kl. 08.00-10.00 (frokost serveres fra 07.45)

Sted: Amalie Skram-salen, Litteraturhuset i Oslo

Påmelding innen fredag 20.mars til arrangement@sivilombudsmannen.no.

Program

08.00: Status og utviklingstrekk – presentasjon av årsmeldingene for Sivilombudsmannen og for Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse

Ved sivilombudsmann Aage Thor Falkanger

08.30: Forebygging av tortur og umenneskelig behandling – hva betyr Sivilombudsmannens nye mandat for justissektoren i Norge?

Ved statssekretær Vidar Brein-Karlsen i Justis- og beredskapsdepartementet

08.45: Samfunnets behov og enkeltmenneskets rettigheter – hva er Sivilombudsmannens bidrag til riktig balanse?

Ved professor Hans Petter Graver

09.00: Paneldebatt: Torturforebygging og utfordringer i dagens kriminalomsorg

Deltakere:
Leif Waage, assisterende regiondirektør, Kriminalomsorgen region vest

Nora Sveaass, medlem av FNs underkomité for forebygging (SPT)

Helga Fastrup Ervik, leder av Sivilombudsmannens forebyggingsenhet

Ordstyrer: Ann-Magrit Austenå, generalsekretær, Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).