Klokkergårdenkollektivet

Klokkergårdenkollektivet

6.- 8. juni 2017 besøkte Sivilombudsmannens forebyggingsenhet Klokkergårdenkollektivet i Åsnes kommune.

Klokkergårdenkollektivet er et langtidskollektiv under Stiftelsen Klokkergården region øst. Stiftelsen Klokkergården er en ideell organisasjon som blant annet har fokus på ungdom med rusproblemer. Stiftelsen har rammeavtaler med Barne- og familiedirektoratet (Bufdir) og Barne- og familieetaten i Oslo kommune.

Klokkergårdenkollektivet er blant annet godkjent for ungdom, i alderen 13–18 år, som er plassert etter barnevernloven §§ 4-25, 4-24, og 4-26. Stedet er godkjent for inntil 15 ungdommer, derav to som bor i familiehjem eller på hybel. Sivilombudsmannen hadde under sitt besøk fokus på de ungdommene som bodde på kollektivet.

Målet med besøket var å undersøke forholdene for ungdom som er plassert på institusjonen, og hvordan deres rettigheter og integritet ivaretas.

Besøket var Sivilombudsmannens første besøk under forebyggingsmandatet til en langtidsinstitusjon for ungdom.

Institusjonen var ikke informert om tidspunktet for besøket.

Viktige samtaler

Under besøket snakket forebyggingsenhetens medarbeidere med ungdommer, ansatte og ledelsen. Samtaler med ungdommene ble prioritert.

Alle barn og unge skal ha det bra når de er på institusjon. Derfor undersøkte forebyggingsenheten en rekke ting som kan påvirke hvordan ungdommene har det under opphold på institusjonen.

Blant tingene som ble undersøkt under besøket var:

  • Innkomst til avdelingen
  • Bruk av motivasjonsturer i behandlingen
  • Ungdommenes mulighet til å bli hørt og delta
  • Forebygging av tvang
  • Bruk av tvang
  • Dokumentasjon av tvang
  • Visitasjon og ransaking av eiendeler
  • Aktivitetstilbud

Etter besøket

Etter besøket utarbeides en rapport med beskrivelse av funn og anbefalinger til stedet. Denne rapporten publiseres på nettsidene til Sivilombudsmannen når den er klar.