Ledig stilling som assisterende avdelingssjef i forebyggingsenheten

Vi søker en dyktig og inspirerende nestleder til Sivilombudsmannens forebyggingsenhet.

Stillingen som assisterende avdelingssjef er nyopprettet, og søknadsfristen er 4. mai 2021.

Forebyggingsenheten foretar besøk til fengsler, politiarrester, tvungent psykisk helsevern, barnevernsinstitusjoner og andre steder der mennesker er fratatt friheten. Forebyggingsarbeidet omfatter også kunnskapsformidling, myndighetsdialog, kontakt med berørte grupper og samarbeid med internasjonale aktører. Vi rapporterer årlig til Stortinget og til FNs underkomité for forebygging (SPT).

Her finner du stillingsutlysningen