Informasjondeling på møtet i Helsinki

Møte om forebygging for de nordiske ombudsmennene i Helsinki

Den finske Sivilombudsmannen var vertskap for et samarbeidsmøte om forebyggingsarbeidet for de nordiske ombudsmennene i Helsinki.

Møtet fant sted 17.-18. januar 2017.

Temaet for møtet var metode, med spesielt fokus på intervjuteknikk. Den norske Sivilombudsmannens forebyggingsenhet var representert med to medarbeidere, som blant annet fortalte om besøksmetode og intervjuteknikk under besøk.

I tillegg til Finland, Sverige, Danmark og Norge var også Island representert på møtet. Island har foreløpig ikke sluttet seg til tilleggsprotokollen for FNs torturkonvensjon, men deltok for å lære av de andre enhetenes arbeid så langt. Den første dagen var forbeholdt erfaringsutveksling og diskusjon mellom de nordiske landene. Dag to ble det arrangert intervjuteknikkurs, med fokus på samtaler med pasienter i psykisk helsevern. Kurset ble hold av psykiater og CPT-ekspert Clive Meux.

Det neste nordiske samarbeidsmøtet om forebygging skal avholdes i Oslo høsten 2017.

Erfaringsutveksling og diskusjon i Helsinki.