Nominasjon av norsk medlem til Europarådets torturkomité (CPT)

Stortingets delegasjon til PACE står for den norske nominasjonsprosessen. Kandidater som er aktuelle for medlemskap i CPT bes om å sende inn motivasjonsbrev samt CV.

Frist for å fremme sitt kandidatur er 1. desember 2020.

Les mer om nominasjonsprosessen på Stortingets nettsider