Nora Sveaass valgt inn i FNs underkomité for forebygging av tortur

Nora Sveaass fra Norge er valgt inn i FNs underkomité for forebygging av tortur (SPT).

Nora Sveaass ble torsdag 23. oktober 2014 valgt inn i FNs underkomité for forebygging av tortur (SPT). Hun var Norge og Nordens kandidat i valget og fikk flest stemmer av alle kandidatene.

Sveaass er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og er spesialist innen klinisk psykologi. I sitt arbeid har hun hatt et spesielt fokus på mennesker med flyktningbakgrunn, og spesielt mennesker som har vært traumatisert i forbindelse med grove menneskerettighetsbrudd og konflikt.

Sveaass er også leder av psykologiforeningens menneskerettighetsutvalg og er i den kapasitet medlem i det rådgivende utvalget til Sivilombudmannens forebyggingsenhet.

FNs underkomité for forebygging av tortur (SPT) består av 25 uavhengige eksperter som velges for en fireårs-periode. Komiteen ble opprettet som følge av at tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon trådde i kraft i 2002 og komiteen startet sitt arbeid i februar 2007. Komiteen har som oppgave å forebygge tortur og umenneskelig behandling, blant annet ved å foreta besøk til steder der noen er frihetsberøvet i landene som har sluttet seg til tilleggsprotokollen. Norge sluttet seg til denne 27. juni 2013.

Les Utenriksdepartementets pressemelding.