Gruppebilde av de nordiske forebyggerne etter seminaret.

Nordiske forebyggere samlet i Oslo

Torsdag 24. august 2017 var representanter fra de nordiske ombudsmennene som jobber med torturforebygging samlet i Oslo.

Det var representanter fra alle de nordiske landene på møtet – Sverige, Finland, Danmark og Island, i tillegg til Norge.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet var vertskap for dette møtet og hele dagen var satt av til å diskutere ulike sider av frihetsberøvelse for barn og unge.

Kirsten Sandberg, professor ved Universitetet i Oslo og medlem av FNs barnekomité, deltok på møtet og holdt et innlegg om barnets beste-vurderinger og forebyggingsarbeidet. Den danske ombudsmannens barnekontor (Børnekontoret) fortalte om sine erfaringer med besøk til institusjoner for barn og unge som er fratatt friheten i Danmark. Det ble også tid til å diskutere bruk av tvangsmidler og politibistand ved overgang mellom ulike institusjoner og steder hvor unge er frihetsberøvet.

Neste nordiske forebyggingsmøte vil finne sted i Danmark til vinteren.