Ny fengselsdatabase: “Detention Focus”

Denne uken lanserte Association for the Prevention of Torture (APT) en database med analyse av mer enn 40 tematiske områder som har betydning for soningsforholdene i fengsler.

Databasen heter “Detention Focus” og er utviklet av APTs medarbeidere. Den har et menneskerettighets- og forebyggingsperspektiv, og er primært tiltenkt de som jobber med uavhengig tilsyn og kontroll av fengsler, som nasjonale besøksorganer, menneskerettighetsinstitusjoner, regionale og internasjonale overvåkingsmekanismer og sivilt samfunn. Databasen kan også være et nyttig verktøy for folkevalgte, rettsvesenet, ansatte i kriminalomsorgen og andre berørte.

Association for the Prevention of Torture, forkortet APT, er en sveitsisk organisasjon med ekspertise på forebygging av tortur og umenneskelig behandling. APT har lang erfaring med å gjennomføre besøk til steder for frihetsberøvelse, og organisasjonen har tidligere utarbeidet praktiske manualer beregnet til bruk av nasjonale besøksorganer og andre tilsynsmekanismer.

Blant temaene databasen fokuserer på er:

  • Behandling av innsatte (forbudet mot tortur og umenneskelig behandling, vold mellom innsatte osv.)
  • Rettssikkerhetsgarantier (tilgang til forsvarsadvokat, klageordninger osv.)
  • Sikkerhet og tvangsbruk (visitering, isolasjon, bruk av tvangsmidler osv.)
  • Kontakt med omverdenen (muligheter for besøk, tilgang til telefon/brev/internett osv.)
  • Soningsforhold (mat, boforhold, aktivisering, fellesskap osv.)
  • Helse (helsetjenester, ivaretakelse av individuelle behov osv.)
  • Ansatte (rekruttering, arbeidsforhold osv.)

For hvert av disse temaene tilbyr databasen en generell introduksjon og en detaljert analyse av viktige forhold for innsatte i fengsel. Databasen har også en oversikt over gjeldende regionale og internasjonale standarder for hvert tema. I tillegg har APT utarbeidet lister med konkrete spørsmål som kan benyttes ved gjennomføring av tilsyn og besøk i fengsel.

Databasen har et spesielt fokus på innsatte som har befinner seg i en særlig sårbar situasjon og har økt risiko for diskriminering, mishandling eller tortur.

Utforsk «Detention focus»-databasen.