Nye medarbeidere i forebyggingsenheten

I løpet av januar og februar 2016 har tre nye medarbeidere begynt i forebyggingsenheten. De tar med seg ny, verdifull kompetanse inn i arbeidet og styrker teamets tverrfaglighet.

De nye medarbeiderne er :

  • Jonina Hermannsdottir, seniorrådgiver. Hun er kriminolog og kommer fra en stilling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
  • Mette Jansen Wannerstedt, seniorrådgiver. Hun er sosiolog og kommer fra en stilling i Helsedirektoratet.
  • Aina Holmén, seniorrådgiver. Hun er psykolog og kommer fra en stilling på Akershus universitetssykehus.

I tillegg består teamet av:

  • Helga Fastrup Ervik, leder, jurist.
  • Johannes Flisnes Nilsen, rådgiver, jurist.
  • Caroline Klæth Eriksen, rådgiver, samfunnsviter.

Les mer om medarbeidernes bakgrunn og kompetanse.