Nye medlemmer til forebyggingsenhetens rådgivende utvalg

Forebyggingsenheten har fått tre nye medlemmer til sitt rådgivende utvalg. Dette er Thomas Johansen fra Landsforeningen for barnevernsbarn, Anne-Grethe Terjesen fra Pårørendealliansen og Johan Lothe fra Wayback, Stiftelsen Livet etter soning.