Oppfølging av anbefalinger til Søndre Buskerud politidistrikt

Sivilombudsmannen gjennomførte et besøk til Drammen sentralarrest 22. oktober 2014, og rapporten med funn og anbefalinger fra besøket ble publisert i desember. Nå er Søndre Buskerud politidistrikts orientering om oppfølgingstiltak publisert.

I besøksrapportene som publiseres etter hvert besøk ber Sivilombudsmannen om å bli orientert om oppfølgingen av rapportenes anbefalinger.

Tilbakemeldinger om oppfølgingstiltak fra ansvarlige myndigheter blir deretter offentliggjort. Formålet er å gi allmenheten større innsikt i forebyggingsarbeidet og situasjonen for dem som er fratatt friheten i Norge.

I dag er Søndre Buskerud politidistrikts orientering publisert på, sammen med Sivilombudsmannens svar på dette. I brevet beskriver politimesteren i Søndre Buskerud hvordan politidistriktet har arbeidet med de utfordringer og problemstillinger som ble beskrevet i rapporten fra Sivilombudsmannens besøk i oktober.

Drammen sentralarrest besøksrapport 2014.

Søndre Buskerud politidistrikts oppfølging.

Sivilombudsmannnens svar.