Oppfølging av anbefalinger til Vestfold politidistrikt

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet gjennomførte besøk til Tønsberg sentralarrest 14. og 20. oktober 2014, og rapporten med funn og anbefalinger fra besøkene ble publisert i desember. Nå er Vestfold politidistrikts orientering om oppfølgingstiltak publisert.

I besøksrapportene som publiseres etter hvert besøk ber Sivilombudsmannen om å bli orientert om oppfølgingen av rapportenes anbefalinger.

Tilbakemeldinger om oppfølgingstiltak fra ansvarlige myndigheter blir offentliggjort med mål om å gi allmennheten større innsikt i forebyggingsarbeidet.

I dag er Vestfold politidistrikts orientering publisert, sammen med Sivilombudsmannens svar på dette. I brevet beskriver politimesteren i Vestfold hvordan politidistriktet har arbeidet videre med de utfordringer og problemstillinger som ble beskrevet i rapporten fra Sivilombudsmannens besøk i oktober.

Besøksrapport Tønsberg Politiarrest

Oppfølgingsbrev fra Vestfold politidistrikt

Sivilombudsmannens svar til Vestfold politidistrikt