Oppfølging av forebyggingsenhetens besøk til Oslo fengsel

Oslo fengsel og helseavdelingen ved fengselet har igangsatt en rekke strakstiltak i etterkant av forebyggingsenhetens besøk 2018. Det viser fengselets orientering til ombudsmannen høsten 2019.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet besøkte Oslo fengsel i november 2018. Rapporten fra besøket, som ble offentliggjort juni 2019, beskrev flere kritiske forhold ved fengselet. Som alle rapporter fra besøk under forebyggingsmandatet inneholdt rapporten en rekke anbefalinger for å minske risikoen for at mennesker som er fratatt friheten skal bli utsatt for tortur, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Oslo fengsel, helseavdelingen ved fengselet og fengselspsykiatrisk poliklinikk orienterte i september ombudsmannen om oppfølging av anbefalingene. Ombudsmannens svar på orienteringen er nå offentliggjort.

Sivilombudsmannen ser positivt på at det i etterkant av besøket er igangsatt en rekke strakstiltak, i tillegg til et mer omfattende langsiktig arbeid for å bedre forholdene ved fengselet. Det kommer også tydelig frem i orienteringene at fengselet og helseavdelingen ikke er i stand til imøtekomme sentrale anbefalinger på grunn av dagens bemannings-, bygg og ressurssituasjon.

Sivilombudsmannens svar kan leses her.