OSSEs komité for den menneskelig dimensjon hadde torturforebygging på dagsorden

1. mars 2016 hadde Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) torturforebygging på dagsorden for sitt møte i komiteen for den menneskelig dimensjon i Wien. Helga Fastrup Ervik var en av innlederne og hun delte erfaringer fra den norske forebyggingsenhetens arbeid.

Blant de inviterte innlederne til møtet var fungerende leder for FNs komité mot tortur (CAT), Jens Modvig, OSSEs kontaktpunkt for arbeid mot tortur, Stephanie Selg, Lela Tsiskarishvili fra International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) og leder for forebyggingsenheten, Helga Fastrup Ervik.

Flere av OSSEs medlemsstater ga under møtet sterk støtte til at arbeidet mot tortur og umenneskelig behandling bør styrkes også innen rammen av OSSE.

Helga Fastrup Ervik pekte i sitt innlegg på den viktige rollen nasjonale forebyggingsenheter under OPCAT kan spille, og at OSSE bør støtte arbeidet de gjør både lokalt gjennom sin tilstedeværelse i en rekke av OSSEs medlemsland og regionalt ved å bidra til at nasjonale OPCAT-organer kan møtes og lære av hverandre. Hun presenterte videre flere av funnene som er gjort i Norge etter besøk til fengsler, psykisk helseverninstitusjoner og politiets utlendingsinternat på Trandum.

Fra venstre: CATs fungerende leder Jens Modvig (fra danske DIGNITY), Helga Fastrup Ervik fra den norske forebyggingsenheten, den finske OSSE-ambassadøren Katja Pehrman, Lene Marsøe fra den norske OSSE-delegasjonen, Stephanie Selg, OSCE adviser on torture prevention, og Hilde Austad, nestleder ved den norske OSSE-delegasjonen.
Fra venstre: CATs fungerende leder Jens Modvig, Helga Fastrup Ervik fra den norske forebyggingsenheten, Katja Pehrman, finsk OSSE-ambassadør, Lene Marsøe fra den norske OSSE-delegasjonen, Stephanie Selg, OSSE-rådgiver for torturforebygging og Hilde Austad, nestleder ved den norske OSSE-delegasjonen.