Deltakerne på en tur i skogen under seminaret (foto: Semias Ombudsmen's Office).

På agendaen: forebygging innen psykisk helsevern

I juni 2016 deltok forebyggingsenheten på et seminar om forbygging av tortur og umenneskelig behandling på psykisk helseverninstitusjoner.

21.-23. juni 2016 var forebyggere fra hele Europa var samlet i Vilnius i Litauen for et seminar organisert av det internasjonale ombudsmannsinstituttet (IOI) og Association for the Prevention of Torture (APT). Sivilombudsmannens forebyggingsenhet var representert med to medarbeidere.

Seminaret handlet om forebygging på psykisk helseverninstitusjoner. I løpet av de tre dagene seminaret varte, fikk deltakerne anledning til å utveklse erfaringer fra besøk til institusjoner innen psykisk helsevern og diskutere utfordringer og problemstillinger fra slike besøk. Eksperter fra FNs underkomité for forebygging (SPT) og den europeiske torturforebyggingskomiteen (CPT) deltok også og holdt innlegg med fokus på standarder og regelverk.

Deltakerne besøkte også en klinikk for psykisk helsevern på et sykehus utenfor Vilnius.

Last ned presentasjonene.

Dette er det andre seminaret IOI og APT organiserer sammen med forebyggingsorganer som målgruppe. I juni 2015 organiserte de et seminar i Riga som fokuserte på hvordan ombudsmannsinstitusjoner kan implementere et forebyggingsmandat.

Medarbeidere fra en rekke europeiske forebyggingorganer deltok på seminaret i Vilnius (foto: Semias Ombudsmen's Office).
Medarbeidere fra en rekke europeiske forebyggingorganer deltok på seminaret i Vilnius (foto: Semias Ombudsmen’s Office).