Presentasjon på årlig møte hos Fylkesmannen i Rogaland om psykisk helsevern

22. september 2015 holdt forebyggingsenheten et innlegg på Fylkesmannen i Rogalands årlige møte med kontrollkommisjonene og de faglig ansvarlige for vedtak i det psykiske helsevesenet i fylket.

Se også:

Invitasjonen til å holde foredraget kom etter at Fylkesmannen i Rogaland hadde avdekket systematiske lovbrudd knyttet til omfattende bruk av isolasjon og restriksjoner overfor tvangsinnlagte pasienter med skjermingsvedtak på Stavanger universitetssjukehus.

Kontorsjef for forebyggingsenheten Helga Fastrup Ervik og seniorrådgiver Kristina Baker Sole begynte med å presentere forebyggingsmandatet. Deretter fortalte de om forebyggingsenhetens observasjoner og funn om skjerming så langt, basert på enhetens tre besøk til institusjoner i det psykiske helsevesenet.

I 2015 har enheten besøkt Diakonhjemmet Sykehus, Sykehuset Telemark og Sørlandet sykehus Kristiansand.

Rapporter fra Sivilombudsmannens besøk.

Skjerming

Videre kommenterte Ervik og Sole ulik praksis for skjerming blant psykiatriske døgnenheter og formidlet noen pasientopplevelser fra skjerming.

De redegjorde også for hvordan skjerming kan føre til umenneskelig behandling og ga noen eksempler på internasjonal kritikk av bruk av tvang i psykisk helsevern i Norge.

Møtet ble avsluttet med en diskusjon om hvorvidt bruk av tvang i psykisk helsevern kan anses som tortur og umenneskelig behandling.